Roadworks - Ny entreprenør vant veianbud

Mesta tapte anbudet, og inn kommer en ny entreprenør og skal overta brøyting og annet vedlikehold av fylkesveiene i Flatanger og Namdalseid.

Veidrift AS heter Østlands-firmaet som nå får sin første kontrakt i Midt-Norge. De overtar den såkalte Namsos-kontrakten 1. september i år.

Read more here

change orientation X
Tilt the device to landscape mode to see details