Advantec - Mangedoblet antall ansatte på få år

For snart ti år siden var de 18 som startet opp et nytt selskap. I dag har Advantec 420 ansatte og kontorer i fem land.

Read more here (external link)

change orientation X
Tilt the device to landscape mode to see details